image image image image

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΔΝΕ)

Η Διεθνής Ναυτική Ένωση είναι  επαγγελματικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε δε το έτος 1922 καταγράφοντας έως σήμερα μία δυναμική πορεία με συνεχή και γόνιμη παρουσία στο Ναυτιλιακό στίβο.Η ίδρυσή της υπαγορεύθηκε από την ανάγκη συμβολής της στην επίλυση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετώπιζε  τότε ο Πειραιάς, ο οποίος με λιμένα χωρίς κρηπιδώματα για την πλεύριση των πλοίων και με λιμενικές ευκολίες σε πρωτόγονη κατάσταση, προβλημάτιζε τους πάντες και ήταν «λιμένας προς αποφυγήν» για Ελληνικά και ξένα πλοία.

Αμέσως μετά την ίδρυσή της, με την συμπαράσταση του τότε Προέδρου της «Επιτροπείας λιμένος» και ιδρυτικού μέλους της Δ.Ν.Ε. Περικλή Καλλιμασιώτη, της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, πρωταγωνίστησε στις προσπάθειες για την δημιουργία ενός αυτόνομου Οργανισμού, οι οποίες καρποφόρησαν το έτος 1930 με τη σύσταση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς που αποτέλεσε αποφασιστικό ορόσημο για το μέλλον του.

Η Διεθνής Ναυτική Ένωση εκπροσωπεί σήμερα το σύνολο σχεδόν των Ναυτιλιακών πρακτορείων διεθνών τακτικών γραμμών ως και κρουαζιεροπλοίων που δραστηριοποιούνται στο λιμένα Πειραιώς και συνεισφέρουν στα οργανικά έσοδα του ΟΛΠ.ΑΕ σε ποσοστό άνω του 70%.

  Με την διαχρονική και έντονη παρουσία της τόσο στο εμπορικό και στο τουριστικό τμήμα του λιμένος, και με την αποτελεσματική δυναμική που έχει αναπτυχθεί από τα Μέλη της, η Δ.Ν.Ε. απετέλεσε τον βασικό παράγοντα επίτευξης της αλματώδους ανόδου τόσο της εμπορευματικής όσο και της τουριστικής κίνησης του λιμένος Πειραιώς, της αύξησης της παραγωγικότητας αυτού, της προσέλκυσης νέων φορτίων, της εκτέλεσης σημαντικών επενδύσεων παραγωγικού και κοινωνικού έργου, καθώς και της ανάδειξής του μεταξύ των πρώτων λιμένων της Μεσογείου.

Τα Μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης δραστηριοποιούνται στις αντιπροσωπεύσεις ημεδαπών ή αλλοδαπών Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων τακτικών γραμμών, στην παροχή υπευθύνων υπηρεσιών ναυτικών πρακτορεύσεων και συνδυασμένων μεταφορών, στην άμεση πρόσβαση σε πρωτογενείς υπηρεσίες μεταφορών του πάσης φύσεως εισαγωγικού – εξαγωγικού και διαμετακομιστικού εμπορίου καθώς και στην υπηρεσία της επιβατηγού ναυτιλίας και του τουρισμού.

Η Διεθνής Ναυτική Ένωση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα κλπ. που εκλέγεται ανά τριετία, οργανώνει δε ομάδες εργασίας από Μέλη που κατέχουν  εξειδικευμένες γνώσεις και πολύτιμη εμπειρία προς επίλυση των εκάστοτε παρουσιαζομένων προβλημάτων κατά τομείς εργασίας.

Η Δ.Ν.Ε. στην μακρόχρονη διαδρομή της είχε ένα παρεμβατικό λόγο στα συμβαίνοντα στην εθνική λιμενική βιομηχανία με απόλυτα τεκμηριωμένες θέσεις που αντικατόπτριζαν την εμπειρία των μελών της μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκώς μεταβαλλόμενο. Οι οικονομικές και τεχνολογικές μεταβολές που έχουν συντελεσθεί σε παγκόσμια κλίμακα και επηρεάζουν το χώρο των θαλασσίων μεταφορών γενικότερα οδήγησαν στην  ανάδειξη νέων στοιχείων ως αιχμές του ανταγωνισμού μεταξύ των  παρόχων λιμενικών υπηρεσιών.  Οι εξελίξεις καθορίζουν τις προϋποθέσεις λειτουργίας και ανάπτυξης των λιμένων, προσδιορίζουν τις ανάγκες και κατευθύνσεις διαμόρφωσης του λιμενικού προϊόντος και επηρεάζουν τη λιμενική βιομηχανία στο σύνολό της.

Η παρουσία της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης στο ναυτιλιακό χώρο θα είναι πλέον ενισχυμένη και καταλυτική, λαμβανομένων υπόψη των νέων δεδομένων της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, του οξύτατου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, των σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών της ναυτιλίας μας, καθώς και των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών της ναυτιλιακής πρακτορείας, παρέχοντας στη διάθεση των αρμοδίων φορέων τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία των Μελών της προς λήψη μέτρων για την επίτευξη βασικών στόχων όπως:

  • Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών των Ελληνικών λιμένων.
  • Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης και παραμονής των πλοίων στους λιμένες.
  • Διασφάλιση και προβολή της αξιοπιστίας των λιμένων αναφορικά με την παρεχομένη εξυπηρέτηση.
  • Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών συστημάτων τηλεματικής προς διευκόλυνση των διατυπώσεων και της διακίνησης των φορτίων.
  • Βελτίωση των οδικών και σιδηροδρομικών γραμμών που συνδέουν τους μεγαλύτερους λιμένες.
  • Απλοποίηση των τελωνειακών και λοιπών διατυπώσεων και διαδικασιών.
  • Δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για την προσέλκυση και νέων φορτίων και την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των λιμένων.

96 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Επισκεψιμότητα

305014
Σήμερα
Συνολικά
290
305014

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 3 επισκέπτες και κανένα μέλος